Kort rasbeskrivning

Lurax 2012 9 månder I

Historik: Griffon Fauve de Bretagne har anor sedan 1300 talet i hemlandet Frankrike och regionen Bretagne. Griffon Fauve de Bretagne är en av de älsta franska drivande hundraserna. Fram till 1800 talet användes rasen till jakt på varg. Rasen hette tidigar Grand Fauve de Bretagne.

I Sverige har rasen funnits sedan år 2002. I Sverige finns det idag ca 100 hundar, rasen är på fram marsch i takt med att vildsvinsstammarna ökar.

Användningsområde: Rasen används som drivande hund på klövvilt, och speciellt vildsvin men även andra viltslag såsom räv, hare och muflon. Drev tempot är lämpligt för vår svenska jakttradition. Rasen fungerar utmärkt vid eftersök, är spårnoga och envis.

Hälsoläget: i dagsläget finns inga kända rasbundna häsloproblem.

Engenskaper och mentallitet: hundarna är inte för hårda på viltet,har ett bra mod och ett lämpligt temperament och är en utmärkt familjehund men måste aktiveras utanför jaktsäsongen så som alla hundar behöver.

För närmare beskrivning av rasens utseende gå till: www.griffonfauve.se